Profesinis mokymas

Mokykitės geriausioje vairavimo mokykloje Vilniaus regione! Apie mus rašo Delfi.lt ›

Pradinė profesinė kvalifikacija KROVINIAMS ir/arba KELEIVIAMS vežti („95 kodas“)

Spauskite ant nuorodos ir greičiau patekite į pageidaujamą turinį!

Registruotis į grupęParašyti klausimą ar komentarą

ĮMONIŲ VADOVAMS IR JŲ ATSTOVAMS

Įmonėms, besirūpinančioms savo vairuotojų kvalifikacijos kėlimu (95 kodu) taikome nuolaidas ir siūlome galimybę mokymus finansuoti iš ES fondų.
Plačiau: Giedrė Valskienė, pardavimų vadovė, tel: 868574700, el.paštas
giedre@draiveris.lt

Pradinė profesinė kvalifikacija KROVINIAMS ir/arba KELEIVIAMS vežti („95 kodas“)

Kas tai? Kuriems vairuotojams „95 kodas“ privalomas?

„95 kodas“ - pradinė profesinė kvalifikacija arba kvalifikacijos tobulinimo periodiniai mokymai kroviniams ir/arba keleiviams vežti. Skaičius „95“ su atitinkama data įrašomas vairuotojo pažymėjime ties atitinkama įgyta kategorija (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) 12 stulpelyje.

Pavyzdys kaip atrodo „95“ kodo įrašas vairuotojo pažymėjime (spausti ČIA)

PAAIŠKINIMAS naujiems C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams: įgyvendinant 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/59/EB „ Dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo“ visų Europos Sąjungos šalių (Lietuva yra Europos sąjungos narė) būsimiems profesionaliems vairuotojams, norintiems vežti krovinius ir keleivius komerciniais tikslais (t.y. už atlygį) PRIVALOMA įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (t.y. „95 kodą“ vairuotojo pažymėjime) ir vėliau kas 5 metus atnaujinti žinias/kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.

PAAIŠKINIMAS visiems C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojams, norintiems gabenti krovinius ir įgijusiems vairavimo teisę po 2009 m. rugsėjo 10 dienos ir visiems D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams, norintiems vairuoti autobusus ir vežti keleivius, įgijusiems vairavimo teisę po 2008 m. rugsėjo 10 dienos PRIVALOMA įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (t.y. „95 kodą“ vairuotojo pažymėjime) ir vėliau kas 5 metus atnaujinti žinias/kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.

„95 kodo“ atnaujinimas kas 5 metus:
PAAIŠKINIMAS jau turintiems C1, C1E, C, CE kat. vairuotojo pažymėjimą iki 2009 m. rugsėjo 10 dienos ir D1, D1E, D, DE vairuotojams iki 2008 m. rugsėjo 10 d.:
vadovaujantis Europos Sąjungos direktyvų reikalavimais iki 2013 m. rugsėjo 10 d. visi autobusų vairuotojai, ir iki 2014 m. rugsėjo 10 d. ir visi krovininių automobilių vairuotojai privalės atnaujinti žinias išklausę specialius 35 valandų kursus (kursų trukmė – iki savaitės) ir įgyti vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus.

Registruotis į grupęParašyti klausimą ar komentarą

Pradinės profesinės kvalifikacijos kursai („95 kodas“) – kuriems vairuotojams privaloma!

PRADINĖS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KURSAI („95 kodas“ su atitinkama galiojimo data įrašomas vairuotojo pažymėjime, eilutėje šalia C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kat.) PRIVALOMI vairuotojams, gavusiems vairuotojo pažymėjimą „Regitroje“ C1, C1E, C, CE kategorijai nuo 2009 m. rugsėjo 10 d., o D1, D1E, D, DE kategorijai nuo 2008 m. rugsėjo 10 d.

DĖMESIO! Vairuotojams, kurie įgijo vairuotojo pažymėjimą C1, C1E, C, CE kategorijoms iki 2009 m. rugsėjo 10 dienos, NEBŪTINA baigti pradinės profesinės kvalifikacijos kursų, o tik iki 2014 m. rugsėjo 10 dienos PRIVALO baigti žinių atnaujinimo kursus (periodinio profesinio mokymo kursus) ir prasitęsti vairuotojo pažymėjime „95 kodo“ galiojimą 5 metams. 35 valandų periodinio profesinio mokymo kursai užtruks tik apie savaitę laiko.

DĖMESIO! Vairuotojams, kurie įgijo vairuotojo pažymėjimą D1, D1E, D, DE kategorijoms iki 2008 m. rugsėjo 10 dienos, NEBŪTINA baigti pradinės profesinės kvalifikacijos kursų, o tik iki 2013 m. rugsėjo 10 dienos PRIVALO baigti žinių atnaujinimo kursus (periodinio profesinio mokymo kursus) ir prasitęsti vairuotojo pažymėjime „95 kodo“ galiojimą 5 metams. 35 valandų periodinio profesinio mokymo kursai užtruks tik apie savaitę laiko.

Taip pat yra galimybė išskaidyti dalimis 35 valandų periodinio profesinio mokymo kursą – galima mokytis per kelis metus/mėnesius po 7 val. per dieną ir tokiu būdu per kelis metus/mėnesius surinkti privalomą 35 valandų kursą iki 2014 m. rugsėjo 10 dienos C1, C1E, C, CE kat. vairuotojams ir iki 2013 m. rugsėjo 10 dienos D1, D1E, D, DE kat. vairuotojams.

Registruotis į grupęParašyti klausimą ar komentarą

„95 kodo“ įgijimo lentelė, padedanti profesionaliems vairuotojams nustatyti, kokie kursai Jų atveju privalomi:

Išlaikėte teorijos ir praktikos egzaminus VĮ „Regitra“ C, CE arba C1, C1E kategorijoms ir gavote vairuotojo pažymėjimą Pradinės profesinės kvalifikacijos kroviniams gabenti programa („95 kodas“): 140 ak.val. teorija + 10 ak.val. praktinis vairavimas – galios 5 metus Kvalifikacijos tobulinimo periodiniai mokymai, programa: 35 ak.val teorija, galios 5 metus
Išlaikėte iki 2009 m. rugsėjo 10 d. Nereikia Privaloma baigti iki 2014 m. rugsėjo 10 d.
Išlaikėte po 2009 m. rugsėjo 10 d. Privaloma Gavus „95 kodą“ tik po 5 metų
Išlaikėte C kat. iki 2009 m. rugsėjo 10 d., CE kat. išlaikėte po 2009 m. rugsėjo 10 d. ir vairuojate su CE kat. Nereikia Privaloma
Išlaikėte „Regitroje“ D, DE arba DC1, D1E Pradinės profesinės kvalifikacijos keleiviams vežti programa: 140 ak.val. teorija + 10 ak.val. praktinis vairavimas, galios 5 metus Kvalifikacijos tobulinimo periodiniai mokymai, programa: 35 ak.val teorija, galios 5 metus
Išlaikėte iki 2008 m. rugsėjo 10 d. Nereikia Privaloma baigti iki 2013 m. rugsėjo 10 d.
Išlaikėte po 2008 m. rugsėjo 10 d. Privaloma Gavus „95 kodą“ tik po 5 metų
Išlaikėte D kat. iki 2008 m. rugsėjo 10 d., DE kat. išlaikėte po 2008 m. rugsėjo 10 d. ir vairuojate su DE kat. Nereikia Privaloma

„95 kodo“ kvalifikacijos galiojimo laikas vairuotojo pažymėjime - atsižvelgiant į vairuotojo pažymėjimo galiojimo laiką vairuotojui gavus kvalifikacijos pažymėjimą arba vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimą, VĮ „Regitra“ sprendimu į vairuotojo pažymėjimą įrašomos kvalifikacijos galiojimo laikas gali būti pratęstas arba sutrumpintas, atsižvelgiant į vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminą, kad kvalifikacijos galiojimo laikas sutaptų su vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos data, arba siekiant, kad kvalifikacijos kėlimas būtų vykdomas palaipsniui. Tačiau negalima nustatyti trumpesnio nei treji arba ilgesnio nei septyneri metai laikotarpio.

Registruotis į grupęParašyti klausimą ar komentarą

Vairuotojo krovinių arba keleivių vežimo pradinės profesinės kvalifikacijos praplėtimas

Vairuotojai turintys krovinių arba keleivių vežimo pradinę profesinę kvalifikaciją, gali įgyti kitos transporto rūšies pradinę profesinę kvalifikaciją, t.y. turintys krovinių vežimo pradinę profesinę kvalifikaciją papildomai gali įgyti keleivių vežimo pradinę profesinę kvalifikaciją ir atvirkščiai. Taip pat galima iš karto mokytis krovinių ir keleivių vežimo pradinę profesinę kvalifikaciją.

Vairuotojai pradinės kvalifikacijos praplėtimo pažymėjimus gali įgyti užbaigę ne trumpesnį kaip 35 val. teorijos mokymo kursą ir netrumpesnį kaip 2,5 val. atitinkamos kategorijos motorinės transporto priemonės individualų praktinio vairavimo mokymo kursą.

Registruotis į grupęParašyti klausimą ar komentarą

Kokio amžiaus galiu pradėti mokytis?

C, CE kategorijos kroviniams vežti – nuo 21 metų

Asmenys, kurie nori įgyti C, CE kategorijoms vairuotojo pažymėjimą kroviniams vežti gali pradėti lankyti pradinės profesinės kvalifikacijos kursus nuo 21 metų. Vienu metu leidžiama pradėti lankyti C, CE kategorijos vairavimo kursus vairuotojo pažymėjimui įgyti.

D, DE kategorijos keleiviams vežti – 21 metai (vežti keleivius reguliariais reisais, jeigu maršrutas ne ilgesnis kaip 50 km, arba tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius) arba 23 metai

Asmenys, kurie nori įgyti D, DE kategorijoms vairuotojo pažymėjimą keleiviams vežti gali pradėti lankyti pradinės profesinės kvalifikacijos kursus nuo 21 metų (vežti keleivius reguliariaisias reisais, jeigu maršrutas ne ilgesnis kaip 50 km) arba 23 metų. Vienu metu leidžiama pradėti lankyti D, DE kategorijos vairavimo kursus vairuotojo pažymėjimui įgyti.

C, D, CE, DE kategorijos kroviniams ir keleiviams vežti – nuo:

21 metų amžiaus vežti krovinius ir keleivius reguliariais reisais (kai maršrutas ne ilgesnis kaip 50 km) arba 23 metų.

Asmenys, kurie nori įgyti C, D, CE, DE kategorijoms vairuotojo pažymėjimą kroviniams ir keleiviams vežti gali pradėti lankyti pradinės profesinės kvalifikacijos kursus nuo 21 metų (vežti keleivius reguliariais reisais, jeigu maršrutas ne ilgesnis kaip 50 km) arba 23 metų. Vienu metu leidžiama pradėti lankyti C, CE, D, DE kategorijos vairavimo kursus vairuotojo pažymėjimui įgyti.

PASTABA: norint pradėti lankyti C, D, CE, DE kategorijų pradinės profesinės kvalifikacijos kursus kroviniams arba keleiviams vežti NEBŪTINA iš pradžių baigti C, D, CE, DE kategorijų vairavimo kursų (vairuotojo pažymėjimui įgyti) – leidžiama lankyti vienu metu C, CE, D, DE kategorijų vairavimo kursus ir PRADINĖS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS įgijimo kursus kroviniams arba keleiviams vežti.

Registruotis į grupęParašyti klausimą ar komentarą

Kokių dokumentų reikės atvykstant į kursus?

Atvykstant į pradinės profesinės kvalifikacijos kursus su savimi turėti:

 • Asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelė, LR pasas).
 • Vairuotojo pažymėjimą su įgyta B kategorija.
 • 1 spalvotą nuotraukėlę (3x4 cm.).
 • Galiojančią medicininę pažymą, kad galite vairuoti norimas įgyti kategorijas.
 • Pirmąjį piniginį įnašą (250.00 eur. (863.20 Lt.))

Atvykstant į profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo kursus su savimi turėti:

 • Asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelė, LR pasas).
 • Vairuotojo pažymėjimą.
 • Galiojančią medicininę pažymą, kad galite vairuoti norimas įgyti kategorijas.
 • Piniginį įnašą už kursus (nuo 121.00 eur. (417.79 eur.))

Registruotis į grupęParašyti klausimą ar komentarą

Kiek laiko trunka kursai?

Pradinės profesinės kvalifikacijos kursai trunka 140 akademinių valandų. 1 akademinė valanda – 45 minutės. Taip pat privaloma baigti 10 ak.val. praktinį vairavimą su atitinkamos kategorijos mokomąja transporto priemone. (krovininiu automobiliu arba autobusu)

Profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo kursai trunka 35 akademines valandas.

Registruotis į grupęParašyti klausimą ar komentarą

Kokia administracinė atsakomybė gresia jeigu neturiu įgijęs pradinės arba periodinės profesinės kvalifikacijos („95 kodo“ vairuotojo pažymėjime)

Jeigu Jus važiuojantį Europos sąjungoje su krovininiu automobiliu ar autobusu bei vežantį krovinį (pagal atitinkamą dokumentą) ar keleivius sustabdys tos šalies kelių transporto inspekcija gresia nemažos baudos (baudos dydis priklauso nuo tam tikros ES šalies įstatymų, Lietuvoje taikoma nuo 144.81 eur. (500.00 lt.) iki 289.62 eur. (1000.00 Lt.) bauda).

Kursų kaina tik 663,00 eur. (2289.21 Lt.) J Kviečiame atvykti pas mus ir viską išsiaiškinti!

Pasidalinkite savo patirtimi – parašykite mums jeigu Jus nubaudė ES dėl „95 kodo“!

Registruotis į grupęParašyti klausimą ar komentarą

Norint įgyti naujam C, CE arba D kategorijos vairuotojui pradinę profesinę kvalifikaciją („95 kodą“) būtina atlikti šiuos veiksmus

Norint įgyti naujam C, CE kategorijos vairuotojui pradinę profesinę kvalifikaciją („95 kodą“) būtina atlikti šiuos veiksmus:

 1. Privalote būti 21 metų amžiaus ir turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą
 2. Užsiregistruoti į grupę internetu, telefonu (Tel.Nr.:852700105, Mob.nr.:864026689) į kursus arba atvykti į vairavimo mokykla „DRAIVERIS“.
 3. Likus keletui darbo dienų iki kursų pradžios atvyktį į vairavimo mokyklą „DRAIVERIS“ užpildyti prašymą ir sudaryti mokymosi sutartį.
 4. Atvykstant į vairavimo mokyklą „DRAIVERIS“ su savimi turėti:
  • Asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelė, LR pasas).
  • Vairuotojo pažymėjimą su įgyta B kategorija.
  • 1 spalvotą nuotraukėlę (3x4 cm.).
  • Galiojančią medicininę pažymą C, CE kategorijoms.
  • Pirmąjį piniginį įnašą 250 eur. (863.20 Lt.)
 5. Prasidėjus kursams stropiai juos lankyti! Teorijos kursas 140 ak.val., praktinis vairavimas 10 ak.val. su vairavimo instruktoriumi ir mokomuoju krovininiu automobiliu MAN TGA arba DAF XF.
 6. Pasibaigus teorijos ir praktikos kursui laikysite kvalifikacijos egzaminą. Išlaikę, gausite kvalifikacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę C, CE kategorijos transporto priemonėmis gabenti krovinius už atlygį.

Norint įgyti naujam D kategorijos vairuotojui pradinę profesinę kvalifikaciją („95 kodą“) būtina atlikti šiuos veiksmus:

 1. Privalote būti 21 metų amžiaus (vežti keleivius reguliariais reisais, jeigu maršrutas ne ilgesnis kaip 50 km) arba 23 metų amžiaus ir turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą
 2. Užsiregistruoti į grupę internetu, telefonu (Tel.Nr.:852700105, Mob.nr.:864026689) į kursus arba atvykti į vairavimo mokykla „DRAIVERIS“.
 3. Likus keletui darbo dienų iki kursų pradžios atvyktį į vairavimo mokyklą „DRAIVERIS“ užpildyti prašymą ir sudaryti mokymosi sutartį.
 4. Atvykstant į vairavimo mokyklą „DRAIVERIS“ su savimi turėti:
  • Asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelė, LR pasas).
  • Vairuotojo pažymėjimą su įgyta B kategorija.
  • 1 spalvotą nuotraukėlę (3x4 cm.).
  • Galiojančią medicininę pažymą D kategorijai.
  • Pirmąjį piniginį įnašą 250 eur. (863.20 Lt.)
 5. Prasidėjus kursams stropiai juos lankyti! Teorijos kursas 140 ak.val., praktinis vairavimas 10 ak.val. su vairavimo instruktoriumi ir mokomuoju autobusu SETRA.
 6. Pasibaigus teorijos ir praktikos kursui laikysite kvalifikacijos egzaminą. Išlaikę, gausite kvalifikacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę D kategorijos transporto priemonėmis vežti keleivius už atlygį.

Norint įgyti naujam C, CE, D kategorijos vairuotojui pradinę profesinę kvalifikaciją („95 kodą“) būtina atlikti šiuos veiksmus:

 1. 21 metų amžiaus vežti krovinius ir keleivius reguliariais reisais, kai maršrutas ne ilgesnis kaip 50 km, arba 23 metų amžiaus.
 2. Užsiregistruoti į grupę internetu, telefonu (Tel.Nr.:852700105, Mob.nr.:864026689) į kursus arba atvykti į vairavimo mokykla „DRAIVERIS“.
 3. Likus keletui darbo dienų iki kursų pradžios atvyktį į vairavimo mokyklą „DRAIVERIS“ užpildyti prašymą ir sudaryti mokymosi sutartį.
 4. Atvykstant į vairavimo mokyklą „DRAIVERIS“ su savimi turėti:
  • Asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelė, LR pasas).
  • Vairuotojo pažymėjimą su įgyta B kategorija.
  • 2 spalvotas nuotraukėles (3x4 cm.).
  • Galiojančią medicininę pažymą C, CE, D kategorijoms.
 5. Pirmąjį piniginį įnašą 250 eur. (863.20 Lt.)
 6. Prasidėjus kursams stropiai juos lankyti! Teorijos kursas 200 ak.val., praktinis vairavimas 10 ak.val. su vairavimo instruktoriumi ir mokomuoju krovininiu automobiliu MAN TGA arba DAF XF. Papildomai 10 ak.val. praktinis vairavimas su vairavimo instruktoriumi ir mokomuoju autobusu SETRA.
 7. Pasibaigus teorijos ir praktikos kursui laikysite kvalifikacijos egzaminą. Išlaikę, gausite kvalifikacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę C, CE, D kategorijos transporto priemonėmis gabenti krovinius arba vežti keleivius už atlygį.

Registruotis į grupęParašyti klausimą ar komentarą

Norint įgyti C, CE kategorijos (kroviniams gabenti) vairuotojui periodinės profesinės kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimą, būtina atlikti šiuos veiksmus

Norint įgyti C, CE kategorijos (kroviniams gabenti) vairuotojui periodinės profesinės kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimą, būtina atlikti šiuos veiksmus:

 1. Privalote turėti vairuotojo pažymėjime įrašytas C kat. arba CE kat. arba abi kartu kategorijas iki 2009 m. rugsėjo 10 d.
  Arba C kat. įrašyta vairuotojo pažymėjime iki 2009 m. rugsėjo 10 d., o CE kat. po 2009 m. rugsėjo 10 d.
 2. Užsiregistruoti į grupę internetu, telefonu (Tel.Nr.:852700105, Mob.nr.:864026689) į kursus arba atvykti į vairavimo mokykla „DRAIVERIS“.
 3. Likus keletui darbo dienų iki kursų pradžios atvyktį į vairavimo mokyklą „DRAIVERIS“ užpildyti prašymą ir sudaryti mokymosi sutartį.
 4. Atvykstant į vairavimo mokyklą „DRAIVERIS“ su savimi turėti:
  • Asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelė, LR pasas).
  • Vairuotojo pažymėjimą su įrašytomis atitinkamomis kategorijomis iš 1 punkto.
  • Galiojančią medicininę pažymą atitinkamai kategorijai iš 1 punkto.
  • Piniginį įnašą (nuo 121,00 eur. (417,79 Lt.))
 5. Prasidėjus kursams stropiai juos lankyti! Teorijos kursas 35 ak.val.
 6. Pasibaigus teorijos kursui laikysite kvalifikacijos egzaminą. Išlaikę, gausite kvalifikacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę atitinkamos kategorijos transporto priemonėmis gabenti krovinius už atlygį, t.y. bus įrašytas „95 kodas“ su galiojimo data ties atitinkama kategorija vairuotojo pažymėjime.

Norint įgyti D kategorijos (keleiviams vežti) vairuotojui periodinės profesinės kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimą, būtina atlikti šiuos veiksmus:

 1. Privalote turėti vairuotojo pažymėjime įrašyta D kat. iki 2008 m. rugsėjo 10 d.
 2. Užsiregistruoti į grupę internetu, telefonu (Tel.Nr.:852700105, Mob.nr.:864026689) į kursus arba atvykti į vairavimo mokykla „DRAIVERIS“.
 3. Likus keletui darbo dienų iki kursų pradžios atvyktį į vairavimo mokyklą „DRAIVERIS“ užpildyti prašymą ir sudaryti mokymosi sutartį.
 4. Atvykstant į vairavimo mokyklą „DRAIVERIS“ su savimi turėti:
  • Asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelė, LR pasas).
  • Vairuotojo pažymėjimą su įrašytomis atitinkamomis kategorijomis iš 1 punkto.
  • Galiojančią medicininę pažymą atitinkamai kategorijai iš 1 punkto.
  • Piniginį įnašą (139,00 eur. (479,94 Lt.))
 5. Prasidėjus kursams stropiai juos lankyti! Teorijos kursas 35 ak.val.
 6. Pasibaigus teorijos kursui laikysite kvalifikacijos egzaminą. Išlaikę, gausite kvalifikacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę atitinkamos kategorijos transporto priemonėmis gabenti krovinius už atlygį, t.y. bus įrašytas „95 kodas“ su galiojimo data ties atitinkama kategorija vairuotojo pažymėjime.

Registruotis į grupęParašyti klausimą ar komentarą

Nuotraukų galerija
(krovininiai automobiliai MAN TGA ir DAF XF, profesinio mokymo licencijos kopija, kvalifikacijos pažymėjimų pavyzdžiai, vairuotojo pažymėjimo pavyzdys su "95 kodu")


Praktinis vairavimas vyks su krovininiu automobiliu RENAULT MIDLUM


Vairavimo instruktorius Dalius Uogintas | krovininis automobilis Renault Midlum

 • Vairavimo instruktorius Dalius Uogintas | krovininis automobilis Renault Midlum
  Vairavimo instruktorius Dalius Uogintas | krovininis…
 • Vairavimo instruktorius Dalius Uogintas | krovininis automobilis Renault Midlum
  Vairavimo instruktorius Dalius Uogintas | krovininis…
 • Vairavimo instruktorius Dalius Uogintas | krovininis automobilis Renault Midlum
  Vairavimo instruktorius Dalius Uogintas | krovininis…

Praktinis vairavimas vyks su krovininiu automobiliu MAN TGA26.430, priekaba WIELTON

Vairavimo instruktorius Dalius Uogintas | krovininis automobilis Renault Midlum
Krovininis automobilis MAN TGA26.430 su priekaba WIELTON

 • Krovininis automobilis MAN TGA26.430 su priekaba WIELTON
  Krovininis automobilis MAN TGA26.430 su priekaba WIELTON
 • Vairavimo instruktorius Aloyzas ir krovininis automobilis MAN TGA26.430 su priekaba WIELTON
  Vairavimo instruktorius Aloyzas ir krovininis automobilis MAN…
 • Krovininis automobilis MAN TGA26.430 su priekaba WIELTON
  Krovininis automobilis MAN TGA26.430 su priekaba WIELTON
 • Krovininis automobilis MAN TGA26.430 su priekaba WIELTON
  Krovininis automobilis MAN TGA26.430 su priekaba WIELTON
 • Krovininis automobilis MAN TGA26.430 su priekaba WIELTON
  Krovininis automobilis MAN TGA26.430 su priekaba WIELTON

Praktinis vairavimas vyks su krovininiu automobiliu DAF XF 95.430, priekaba CMT

Krovininis automobilis MAN TGA26.430 su priekaba WIELTON
Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE kategorija nuo 21 metų

 • Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE kategorija nuo 21 metų
  Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE…
 • Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE kategorija nuo 21 metų
  Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE…
 • Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE kategorija nuo 21 metų
  Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE…
 • Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE kategorija nuo 21 metų
  Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE…
 • Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE kategorija nuo 21 metų
  Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE…
 • Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE kategorija nuo 21 metų
  Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE…
 • Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE kategorija nuo 21 metų
  Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE…
 • Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE kategorija nuo 21 metų
  Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE…
 • Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE kategorija nuo 21 metų
  Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE…
 • Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE kategorija nuo 21 metų
  Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE…
 • Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE kategorija nuo 21 metų
  Krovininis automobilis DAF XF ir priekaba CMT - C arba CE…